Wszystko o analizie cen dla sklepów internetowych

Sklepy internetowe, by móc pozyskiwać nowych klientów oraz skutecznie zachęcać klientów do ponownego zakupu muszą nieustannie prowadzić analizę działań i cen konkurencji. 

Analiza cen pomocna przy budowaniu strategii cenowej

Analiza cen naszej konkurencji, ale też i podejmowanych przez nią działań pozwoli nam na zbudowanie dobrej strategii cenowej. Strategia cenowa to pomysł, jak za pomocą cen pozyskiwać nowych klientów. Cena produktów powinna zostać dopasowana do konkretnej grupy docelowej. Sklep internetowy może posiadać kilka strategii cenowych, każdą dostosowaną do innej grupy docelowej. Inna propozycja będzie kierowana do klientów zamożnych, a inna do klientów, którzy oczekują niskiej ceny. Przykładowo sklep internetowy oferuje produkty z górnej półki oraz produkty masowe, które dają właścicielowi sklepu niższą marżę, ale za sprzedawane są w większej ilości. Wykorzystanie dla obu tych kategorii produktowych tej samej strategii cenowej byłoby bardzo dużym błędem. Ustalając ceny produktów w naszym sklepie internetowym nie należy działać na zasadzie wyczucia, ponieważ klient może bez problemu dokonać porównania cen u wielu sprzedawców w czasie kilkunastu sekund. Decydując o wysokości ceny naszych produktów należy mieć na uwadze ceny oferowane przez naszą konkurencję. Nie oznacza do tego, że musisz być zawsze tańszy od swojej konkurencji.

Uwzględnienie dodatkowych kosztów

W procesie ustalania cen naszych produktów należy uwzględnić koszty wysyłki i czasu. Wynika to z tego, że konsumenci biorę pod uwagę koszt wysyłki oraz czas, w jakim produkty zostaną do niego dostarczone. Przykładowo jeżeli mamy produkt, który możemy wysłać szybciej do klienta niż nasza konkurencja to może warto zastanowić się czy walka cenowa jest opłacalna.

Ustalanie cen produktów – o czym należy jeszcze pamiętać?

Jeżeli nasz produkt jest lepszej jakości i dlatego oferujemy wyższą cenę to należy w odpowiedni sposób poinformować o tym klienta, aby podejmując decyzję o zakupie wziął to pod uwagę. Ustalając ceny produktów należy koncertować się na sytuacji rynkowej, a nie tylko na narzucie. Narzut jest ważnym punktem odniesienia w budowaniu dochodowości firmy, ale lepszym jest cena oferowana przez naszych konkurentów.

Analiza cen – jakie narzędzia mogą nam pomóc?

Analiza cenowa jest możliwa przy wykorzystaniu narzędzi price intelligence, które dzielą się na dwie kategorie:

  • pierwsza to rozwiązania oparte o pracę ludzką, przeznaczone do monitorowania cen w kanałach offline, a dane pochodzą od osób, które odwiedzają stacjonarne placówki handlowe i w ten sposób zbierają dane oraz
  • druga to narzędzia oparte o automaty, które zbierają dane z różnych stron internetowych.