Zrozumieć serwery dedykowane

Czym jest serwery dedykowane?

Serwery dedykowane są to oddzielne komputery, z których każdy pełni osobno rolę serwera dla jednego klienta. Na serwerze tego typu, wspomiany klient, ma możliwość instalowania pożądanego przez niego oprogramowania i aplikacji oraz dowolnego konfigurowania  zainstalowanego a nim systemu operacyjnego.

Kto korzysta z tego rodzaju serwerów?

Serwery dedykowane od firm hostingowych wykupują i zakładają najczęściej duże  firmy posiadające wewnętrzne systemy komunikacji, firmy oferujące różnego rodzaju usługi internetowe np. w postaci poczty, stron www, radia internetowego, czy też telewizji internetowej. Serwery tego typu są dla nich idealnym rozwiązaniem, głównie ze względu na dużą ilość zasobów, a także możliwości samodzieonego administrowania i zarządzania tymi zasobami.

W jaki sposób zarządza się serwerami dedykowanymi?

Serwery dedykowane zarządzane są  przez klientów firm hostingowych głównie za pomocą popularnego protokołu SSH, w przypadku, gdy na serwerze zainstalowany jest system Linux lub tzw. pulpit zdalny. W przypadku gdy a serwerze zainstalowany jest system Windows, to bardzo często pracownicy serwerowni często udostępniają  w pakiecie możliwość monitorowania lub zarządzania serwerem w przypadku nieoczekiwanej i nagłej awarii systemu. Usługa ta nakłada jednak na klienta dodatkowe koszty. Zdarza się że firmy hostingowe oferują również dokupienie specjalnych narzędzi umożliwiających wirtualne zarządzanie serwerem. Jego zaletą jest szeroka automatyzacja zadańz która pozwala na dużo szybsze wykonywanie wszelkich działań.